Stress

Stress er efterhånden et stort folkesundhedsproblem og hvert år bliver flere mennesker ramt af stress. Det er både arbejdsbetinget stress eller stress der er privatlivsbetinget. Det fører til sygemeldinger og kan have store personlige konsekvenser.

Hvad er stress?

Hvad er stress? 

Stress er en reaktion på at en person har været udsat for en belastning i arbejds eller privatlivet. Om stressen udvikler sig til at have heldbredsmæssige konsekvenser for personen, det afhænger af forskellige faktorer.

Du kan godt have stress akut og kortvarigt. Det er en helt normal reaktion og en sund måde for din krop at reagere på en uhensigtsmæssig/presset situation. Det kan for eksempel være en eksamenssituation hvor man bliver presset over at skulle til eksamen. Efter eksamen finder kroppen efter noget tid tilbage til sin normale tilstand.

Den længerevarende stress kan have helbredsmæssige konsekvenser og øger risikoen for en række alvorlige helbredsproblemer. Det kan være fysiske sm psykiske sygdomme, som åreforkalkning, blodpropper, forhøjet blodtryk, diabetes, psoreasis, misbrug, angst og depression.

Stresssignaler

Der er en række stresssignaler, som kan inddeles i tre kategorier:

Fortravlet:

Det at være fortravlet behøver ikke at fører til at man bliver syg. Mange mennesker kan godt have perioder hvor de har travlt, men ikke ender med at være overbelastet. Kroppen og psyken reagere ofte med følgende symptomer:

 • Tissetrang
 • Midlertidig hjertebanken
 • Midlertidig rysten/tics
 • Sveder
 • Bliver bleg
 • Tørhed i munden
 • ”Sommerfugle i maven”
 • Føler sig fortravlet/stresset

Hvis man oplever følgende symptomer kan det være en god idé at finde ud af hvad der gør, at man føler sig fortravlet og prøve at ændre på dette.

Belastet:

Oplever man en længere periode, hvor man er fortravlet, kan det udvikle sig til en mild belastning. Det er ikke noget der sker fra dag til dag og er meget individuelt, hvornår travlhed bliver til en belastning. Symptomerne på at være belastet kan være følgende:

 • Træthed
 • Dårlig nattesøvn
 • Uro i kroppen
 • Indre modstand/ ulyst
 • Irritabel/anspændt
 • Lettere til tårer (kvinder)
 • Indesluttet (mænd)
 • Husker dårligere

Oplever man disse symptomer vil det være en god idé at søge læge og få en professionel snak om, der skal sættes noget ind for at ændre på belastning. Det kan være man ikke selv kan få øje på hvor belastningen ligger, hvorfor det kan være godt med en ude fra, der spørger ind til end helbred, både fysisk og psykisk.

Overbelastet/stresset:

Når man er overbelastet/stresset, er kroppen i alvorligt alarmberedskab. Det er her vigtigt at søge læge og få professionel hjælp.

Stress bliver farligt for helbredet når personen befinder sig i en mere eller mindre permanent stresstilstand. Kroppen er konstant i alarmberedskab. Belastningen bliver derfor så stor, da personen ikke har muligheden eller giver sig selv muligheden for at slappe af og hvile.

Og symptomerne opleves oftes som beskrevet herunder. Uddover dette ses de ovenstående symptomer også.

 • Taber den røde tråd
 • Spændvidde/indlæring nedsat
 • Glemmer ting/fraværende/laver fejl
 • Uforklarlige smerter
 • Mindre social (afviser fx hjælp)
 • Større forbrug af stimulanser
 • Aggressiv/depressiv
 • Mangler erkendelse af stress
 • Selvkritisk/selvbebrejdende
 • Nedsat immunforsvar (syg i weekend og ferier)

Ud over de tre kategorier er det værd at nævne, at ved længerevarende stresstilstand kan man udvikle det som kaldes for udbrændthed.

Udbrændthed

Udbrændthed er når dit system ikke kan mere. Det er når almindelige ting skaber de fysiske og psykiske symptomer. Det vil sige, når du fx skal ud og handle, hvilket inden stress ikke har været et problem, bliver så uoverskueligt, at du måske ikke får handlet. Derudover skaber bare tanken om at skulle handle, symptomer som fx trykken for brystet eller tunnelsyn.

Når man er udbrændt, vil det være vanskeligt at gå på arbejde og man vil med stor sandsynlighed blive sygemeldt i en længere periode.

Terapi

Vi anvender kognitiv adfærdsterapi til behandling af stressbehandling. Denne metode er den mest udbredte til behandling af angslidelser, depression og stress og den mest evidensbasserede. 

Kognitiv terapi går ud på at afdække, undersøge og omstrukturere de negative automatiske tankemønstre, der
udløser og opretholder stresstilstanden. Metoden anvendes i kombination med kognitiv adfærdsterapi, hvor den stressramte får konkret øvelser og opbygger strategier i et forsøg på at ændre de antagelser, der er med til at stresse.

Praktisk information og tilmelding

Prisen for én behandlingstime er 950 kr.

Hvis du er medlem af Sygeforsirkring Danmark, kan du få tilskud til psykologbehandling. Se tilskuddet her.

Vi har kort ventetid og du kan oftest få en tid i samme uge, som du kontakter os.

Du kan kontakte os på telefon på 30 78 39 43 eller mail på klinik@dambyhahn.dk.

Derudover kan du udfylde nedenstående formular, så kontakter vi dig.

Ring mig op

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Behandlingen bliver tilpasset dine behov

Dambyhahn udbyder forskellige behandlingsforløb målrettet dine behov. Vi indgår et samarbejde, hvor vi tager udgangspunkt i det du gerne vil have hjælp til. Vi lægger en realistisk plan sammen om hvilken form for behandling der passer til det problem du søger udforsket. Vi tager udgangspunkt i din proces og hvor du er lige nu.

Hvis du vil hører mere om hvad vi kan gøre for dig er du altid velkommen til at skrive til os her på siden eller på mail: klinik@dambyhahn.dk .