Indsigt og motivation til forandring

Kunne du tænke dig at lære en effektiv og evidensbaseret tilgang til håndtering af dine patienter/klienter med smerteproblematikker?

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle med en sundhedsfaglig uddannelse, som arbejder med mennesker med smerteproblematikker; fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, kiropraktorer, tandlæger m. fl.

Derfor skal du melde dig på kurset kognitiv smertehåndtering:

På kurset får du kendskab til en række effektive psykologiske redskaber, der på bedste vis vil supplere din faglige værktøjskasse.

Via kognitiv smertehåndtering kan du hjælpe din patient/klient til at bryde med de automatiske, kritiske og negative tanker, der fastlåser vedkommende i uhensigtsmæssige opfattelser af og handlemåder ift. smerten. Derved skabes den indsigt og motivation til forandring, der er afgørende for at kunne håndtere et liv med smerter.

Kognitiv adfærdsterapi er den dominerende model inden for psykologisk smertebehandling (modellen er også kendt ved dens engelske navn cognitive behavioural therapy (CBT)).

Om metoden

Kognitiv smertebehandling er en psykologisk behandlingstilgang, hvor der arbejdes med den sammenhæng, der er mellem vores tanker, følelser, krop og adfærd. Netop samspillet mellem disse fire elementer er i fokus i samtalen med patienten/klienten.

Terapien fokuserer på klientens liv her og nu: hvad kan du gøre ved den situation, du er i? Hvilke ressourcer har du, og hvordan kan du udvikle nye redskaber og mestringsstrategier for at håndtere situationen? Hvordan påvirker dine tankemønstre og følelser din  situation?
Kognitiv terapi er effektivt til at bryde med negative og uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Dette ved at arbejde målrettet med tanker og handlemåder i forhold til patientens/klientens smerter.

Kognitiv adfærdsterapi og smertebehandling

Når der ikke findes en objektiv forklaring på smerten, kan det være svært at føle sig tryg og fastholde en aktiv livsstil, hvor smerter ikke forhindrer én i at lave de aktiviteter i dagligdagen, man plejer. Kognitiv terapi kan hjælpe klienten til at få vendt negative tanker, utryghed og dårlige handlemønstre.

Adskillige studier har de seneste årtier vist, at kognitiv adfærdsterapi er blandt de mest effektive behandlingsstrategier for patienter med smerteproblematikker, hvor medicinering ikke er tilstrækkelig.

Forskning peger på, at deltagere i tværfaglige smerteforløb med kognitiv adfærdsfokus bliver bedre til selv at håndtere deres smerte og dens konsekvenser. Man har målt højere  selvtillid og selvværd, lavere omfang af depression og angst, lavere forbrug af smertestillende medicin, færre lægebesøg og hospitalsindlæggelser, bedre fysisk funktion og bl.a. højere grad af beskæftigelse i denne gruppe.

Kursusindhold

Dag 1. Hvad er smerte?
Forstå smerte ud fra en holistisk tilgang, som en række sammenhængende psykiske, fysiske og sociale faktorer. Smerteoplevelse, smerteholdninger og smerteadfærd.

Dag 2. Introduktion til kognitiv metode:
Introduktion til kognitive teorier og behandlingsmetoder generelt.
Metoden er evidensbaseret, og har vist sig effektfuld på kort og på lang sigt inden for en lang række psykiske og psykosociale lidelser og problemstillinger, som angst, depression, stress, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd samt smerteproblematikker.

Dag 3. Psykoedukation ifht. patienten med smerteproblematik:
Metodiske undervisningsredskaber til brug ved indsigtsgivende samtaler med smertepatienten. Målet med disse redskaber er at øge patientens almenforståelse omkring smerteproblematikker ud fra en kognitiv tilgang.

Dag  4: Kognitive udredningsteknikker:
Her arbejdes med metoder til, i samarbejde med patienten, at foretage udredning af fysiske og psykiske problemstillinger, med henblik på øget indsigt og forståelse af egne uhensigtsmæssige tankemønstre og strategier, der kan medvirke til at fastholde eller forværre en smerteproblematik.

Dag 5: Kognitive behandlingsmetoder:
• Coping og copingstrategier.
• Motivationsarbejde.
• Fear avoidance.

Praktisk information og tilmelding

Sted: Kongensgade 66-68, 2. sal (elevator), 5000 Odense C.

Varighed: 5 sammenhængende dage, fra kl. 9-15.

Tilmelding:  For nærmere information om tilmelding kontakt psykolog Peter Damby, på telefon 30 7839 43 eller på e-mail: peter@dambyhahn.dk

Kursusbevis: Du vil modtage kursusbevis, ved fuld deltagelse alle 5 dage.

Betaling: Forud. Senest 3 uger før kursusdato.

Pris: 9.000,- eks. moms. Prisen inkluderer kursusmaterialer og forplejning; Morgenbrød, kaffe/the, juice, frugt, frokost m. vand/sodavand.

Næste hold opstart:

Er planlagt til opstart efterår/vinter 2020.

Kursus i kognitiv smertehåndtering

  • Hvis du ønsker at tilmelde dig et af vores kursusforløb, bedes du udfylde nedenstående formular. Når vi har modtaget din tilmelding, fremsender vi en faktura for forløbet til den oplyste virksomhed.
  • - til fakturering
  • - til fakturering
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Uddannelse hos DambyHahn

Cognitiva opus udbyder forskellige kursusforløb og uddannelser målrettet personale og privatpersoner, der i sit daglige – som oftest i arbejdsregi – støder på udfordringer af psykologisk karakter.  Det være sig i kontakten med patienter, klienter, borgere og kunder.

Hvis den organisation eller faglighed, som du er tilknyttet, har særlige ønsker og behov, skræddersyr vi gerne et forløb til lige netop disse. Du er altid velkommen til at skrive til os her på siden eller på mail: peter@dambyhahn.dk og komme i kontakt med os.