Lavt selvværd

Mange går rundt med dårligt selvværd og føler sig forkert og at tænker at de ikke slår til. Lavt selvværd handler om den måde vi omfatter os selv på og har betydning for vores psykiske trivsel. Hvis vi har et lavt selvværd, vil det oftest hænge sammen med psykisk mistrivsel.

Hvad er selvværd?

Hvad er selvværd?

Selvværd og selvtillid er ord, der ofte bruges i daglig tale. Men de betyder noget forskelligt, selvom de i høj grad spiller sammen. Selvværd handler om at være tilfreds med sig selv, kende sine gode sider og acceptere sine fejl og mangler. Ved selvtillid handler det om at være tilfreds med det, man gør. Selvværd skabes i det indre, og selvtillid i måden man bruger sine færdigheder på i forhold til andre mennesker. Det hænger dog også sådan sammen, at hvis man er god til at meste noget, så vil det ofte også fører til øget selvværd.

Hvilke konsekvenser kan lavt selvværd have? 

Når selvværdet er lavt, kan det fører til en række psykiske lidelser.

Det ses ofte at har man lav selvværd kan der være en tendens til at man udvikler en depression, da man har en høj grad af selvbebrejdelse og negative antagelser om en selv. Angst ses også hyppigt når man har lavt selvværd fordi man tvivler på om man kan slå til. Stress kan i nogen tilfælde udvikle lavt selvværd, eller lavt selvværd kan skabe stress. Manglende tro på egne evner, skaber en negativ forventing til at man fx kan nå at udfører opgaven, eller at udfører opgaven korrekt- hvilket kan fører til en overbelastning/stress.

Terapi

Vi anvender kognitiv adfærdsterapi til behandling af lavt selvværd. Denne metode er fundet særligt effektiv til at ændre på de negative tanker man har om sig selv. 

Kognitiv terapi går ud på at afdække, undersøge og omstrukturere de negative automatiske tankemønstre, der
udløser og opretholder det lave selvværd. Metoden anvendes i kombination med kognitiv adfærdsterapi, hvor personen får konkret øvelser og opbygger strategier i et forsøg på at ændre de antagelser, der er med til at fastholde personen i en antagelse om, at personen ikke er noget værd.

Praktisk information og tilmelding

Prisen for én behandlingstime er 985 kr.

Hvis du er medlem af Sygeforsirkring Danmark, kan du få tilskud til psykologbehandling. Se tilskuddet her. Der er mange der også har en privat sundhedsforsikring, som dækker behandling.

Jeg har kort ventetid og du kan oftest få en tid i samme uge, som du kontakter mig.

Du kan kontakte mig på telefon på 30 78 39 43 eller mail på peter@dambyhahn.dk.

Derudover kan du udfylde nedenstående formular, så kontakter vi dig.

Ring mig op

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Behandlingen bliver tilpasset dine behov

Dambyhahn udbyder forskellige behandlingsforløb målrettet dine behov. Vi indgår et samarbejde, hvor vi tager udgangspunkt i det du gerne vil have hjælp til. Vi lægger en realistisk plan sammen om hvilken form for behandling der passer til det problem du søger udforsket. Vi tager udgangspunkt i din proces og hvor du er lige nu.

Hvis du vil hører mere om hvad vi kan gøre for dig er du altid velkommen til at skrive til os her på siden eller på mail: klinik@dambyhahn.dk .