3 dages kursus i Acceptance and commitment therapy (ACT)

Accept og personlig udvikling

Kunne du tænke dig at lære en effektiv og evidensbaseret metode til håndtering af personer med psykiske lidelser?

Derfor skal du melde dig på kurset ACT

På kurset får du kendskab til en række effektive psykologiske redskaber, der på bedste vis vil supplere din faglige værktøjskasse.

Via Acceptance and commitment terapy (ACT) kan du hjælpe din borger/patient/klient til at være tilstede i nuet og på den måde skabes der en accept af situationen. Du får redskaber til at understøtte din borger/klient/patient til at arbejde med at accepterer tingenes tilstand.

Hvad lærer du?

ACT- acceptance and commitment terapy er det man kalder for 3. generation af adfærdsterapi, hvor hovedfokus er på accept af sine tanker og følelser. Hvor der fokuseres på at prioriterer nærvær, fleksibel opmærksomhed og klienten skal adskille sine tanker og følelser og fokusere på sine livsværdier i stedet for.

Du vil blive i stand til at give din borger/klient/patient redskaber til at øge den psykologiske fleksibilitet. Det vil sige, at du bliver i stand til at hjælpe med at skabe en opmærksomhed, bevidsthed og åbenhed omkring tingenes tilstand. Derudover vil du kunne hjælpe borgeren/klienten/patienten til at kontrollere den adfærd, der bringer dem tættere på det liv, de ønsker at leve.

Du vil blive uddannet i de seks kerneprocesser i ACT, hvorigennem du lærer:

  1. Accept/villighed- Være aktivt i kontakt med psykologiske oplevelser direkte, fuldt ud, og uden unødvendigt forsvar.
  2. Defusion – At kunne se tanker som tanker.
  3. Nærvær- At kunne engagerer sig fuldt ud.
  4. Selvet som kontekst – At kunne skelne mellem tanker/følelser og dit selv.
  5. Værdier – Personligt valgte livsretninger
  6. Engageret handling – At være bevidst nærværende og aktivt bevæger dig i retning af dine værdier.

Da ACT er tredje generation af kognitiv adfærdsterapi vil der også være en introduktion til kognitive teorier og behandlingsmetoder generelt, som klæder dig på til en generelt forforståelse af kognition og hvad der ligger til grund for ACT.

Uddannelsen løber over 3 sammenhængende dage med undervisning og case-baserede øvelser.

Undervisningen varetages af dygtige og veluddannede undervisere med bredt kendskab og erfaring med at arbejde med det kognitive adfærdterapeutiske område.

Efter forløbet vil den enkelte være i stand til at anvende teori, metoder og teknikker i det daglige arbejde.

Undervisningen vil være en blanding af teori, erfaringsudveksling, praktiske cases samt træning i anvendelsen af teknikker. Det er muligt at medbringe og arbejde ud fra egne cases, under forudsætning af, at de anonymiseres ift. varetagelse af tavshedspligt.

Målgruppe

Kurset henvender sig til professionelle som arbejder med mennesker med personlighedsforstyrrelser; socialrådgivere, jobkonsulenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, lærere, pædagoger, socialfaglige medarbejdere m. fl.

Praktisk information og tilmelding

Kurset afholdes i DambyHahns dejlige kursuslokaler på Kongensgade 66-68, 3. sal, 5000 Odense C.

Der vil være gratis adgang til WIFI og print i undervisningslokalet.

Tidspunkter

Afholdes i tidsrummet 9.15 til kl 15.15.

Forplejning

Frokost, kaffe, the, kage, vand og frisk frugt er inkluderet i deltagerbetalingen.

Pris

Kurset består af 3 kursusdage. Pris: kr. 5.400,- (ex. moms). inklusiv forplejning og undervisningsmaterialer. Beløbet betales ved tilmelding.

Ved en samlet tilmelding på 7 eller flere kursister vil der være mulighed for at afholde kurset lokalt i jeres organisation.

Kommende datoer for holdstart

Ring og hør nærmere.

Kursus i ACT

  • Hvis du ønsker at tilmelde dig et af vores kursusforløb, bedes du udfylde nedenstående formular. Når vi har modtaget din tilmelding, fremsender vi en faktura for forløbet til den oplyste virksomhed.
  • - til fakturering
  • - til fakturering
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

SKRÆDDERSYEDE FORLØB

Dambyhahn udbyder forskellige kursusforløb og uddannelser målrettet personale og privatpersoner, der i sit daglige – som oftest i arbejdsregi – støder på udfordringer af psykologisk karakter.  Det være sig i kontakten med patienter, klienter, borgere og kunder.

Hvis den organisation eller faglighed, som du er tilknyttet, har særlige ønsker og behov, skræddersyr vi gerne et forløb til lige netop disse. Du er altid velkommen til at skrive til os her på siden eller på mail: peter@dambyhahn.dk og komme i kontakt med os.