Har du en grunduddannelse, så er denne udvidede uddannelse nu til din rådighed!

Du har allerede en kognitiv grunduddannelse, men du har lyst til at lære mere. Det er bl.a. fordi du med din kognitive uddannelse ved hvor effektfuldt det er at arbejde kognitivt, når du arbejder med mennesker.

Vi har nu udviklet denne overbygning, så du nu får mulighed for at fordybe dig, ligesom nye du vil få indsigt i nye områder. Vi har valgt at gå et skridt videre, og har på denne overbygningsuddannelse valgt at medtage områderne ACT, Mindfulness og Meta-kognitiv metode. Desuden har vi valgt at lægge områderne “Organiske hjerneskader”, “Skizofreni” og “ADHD” ind i programmet.

Hvad lærer du?

På uddannelsen udforsker og udfolder vi vor viden om det kognitive. På denne uddannelse – som jo kræver at du i forvejen har en kognitiv grunduddannelse – ser vi på nye områder og på 3. generationsmetoderne, som er opstået i kølvandet på den kognitive metode. Det er således både en uddannelse i bredden samtidig med at vi på diagnoseområderne går i dybden.

Uddannelsen

Uddannelsen i udvidet kognitiv metode for øvede forløber sig over 9 måneder. Formålet er at bygge oven på den uddannelse du allerede har samt at få viden om nye området, så din værktøjskasse bliver endnu større.

Undervisningen vil være en blanding af teori, erfaringsudveksling, praktiske cases samt træning i anvendelsen af kognitive teknikker. Det er muligt at medbringe og arbejde ud fra egne cases, under forudsætning af, at de anonymiseres ift. varetagelse af tavshedspligt.

Forløb

Uddannelsen er tilrettelagt som 8 moduler med et temamodul 1 gang om måneden a 3 dage. Der er således 24 undervisningsdage.

Målgruppe

 • Socialrådgivere
 • Jobkonsulenter
 • Lærere
 • Sygeplejersker
 • Pædagoger
 • Psykologer, der hidtil ikke har erfaring med retningen, men ønsker det fremadrettet
 • Fysio- og ergoterapeuter samt andet sundhedsfagligt personale, der i deres daglige møder borgere med psykosociale vanskeligheder, misbrug eller sindslidelser i forskellig grad.

Moduler i uddannelsen

Uddannelsen vil blive udbudt 1 gang årligt med start i oktober.

Kommende uddannelser: 18. november 2019.
Begge indeholder følgende moduler fordelt mellem nedenstående datoer:

Neuropsykologi – om kognitivt arbejde med mennesker med organiske skader

5. – 7. oktober 2020

Vi skal se på klassiske organiske skader, ligesom vi skal se på hvordan vi kan afhjælpe og indlære kompensationsstrategier hos mennesker med organiske skader.

ADHD og ADD

9. – 11. november 2020

Ud fra et kognitivt synspunkt fylder nedsat evne til at kunne samle sig og at kunne fokusere meget ved disse problematikker. Vi ser på, hvordan vi kan afhjælpe og optræne evne til at kunne fungere så optimalt som muligt.

Skizofreni – kognitive metoder til at arbejde med mennesker der er diagnosticeret med skizofreni, herunder social færdighedstræning.

Skizofreni og ikke mindst social færdighedstræning er temaet på dette modul. Lær hvordan du skal identificere og arbejde med den skizofrene.

7. – 9. december 2020

ACT

11. – 13. januar 2021

Lær om ACT –  Acceptance and commitment therapy, som er en af de 3. generations kognitive metoder. På modulet ser vi på metoder og tilgange, når man arbejder med ACT.

Meta-kognitiv metode

8. –  10. februar 2021

Og endnu en 3. generations kognitiv metode. Vi skal her se på og fordybe os i metoden, lære den at kende, så vi har endnu et redskab til værktøjskassen. Metoden adskiller sig på forskellig måde fra det klassiske kognitive, hvor vi her i mindre grad er optaget af at forandre, men snarere lærer at forstå vores tænkning.

Mindfulness

8. – 10. marts 2021

Også mindfulness er en 3. generations kognitiv metode. Her er der fokus på afspænding og træning af sanser. Metoden er i og for sig oldgammel, men serveres nu tilpasset en moderne livstil.

DAT

6. – 8. april 2021

– eller dialektisk adfærdsmetode. En metode der bl.a. har vist sig overordentlig effektiv, når vi arbejder med mennesker med emotionel ustabil forstyrrelse, fx borderline. Vi skal se på metode og lære at bruge det i praksis.

Mentaliseringsbaseret metode

10. – 12. maj 2021

Vores sidste modul, hvor det mentaliseringsbaserede er i fokus. Der er tale om at kunne sætte sig ind i, forstå og mærke hvad og hvordan den anden har det. Du lærer teknik og metode til at hjælpe mennesker, som har svært ved mentalisering.

Få mere viden om den Kognitiv Metode

Læs mere om metoden i artiklen “Når mennesker skal have hjælp til forandring” som er lavet ud fra et interview med Peter Damby:

Læs interviewet her

Praktisk information og tilmelding

Kurset afholdes i Cognitiva opuss dejlige kursuslokaler på Kongensgade 66-68, 2. sal, 5000 Odense C.
Der vil være gratis adgang til WIFI og print i undervisningslokalet.

Kommende datoer for holdstart

19. oktober 2020

Tidspunkter
Kursusdagene afholdes i tidsrummet 9.15 – 15.15.

Forplejning
Frokost, kaffe, the, kage, vand og frisk frugt er inkluderet i deltagerbetalingen.

Pris
Kurset består af 24 kursusdage. Pris: kr. 22.500,- (ex. moms). Der kan aftales betalingsordning.

Udfyld venligst formularen nedenfor:

 • Hvis du ønsker at tilmelde dig et af vores kursusforløb, bedes du udfylde nedenstående formular. Når vi har modtaget din tilmelding, fremsender vi en faktura for forløbet til den oplyste virksomhed.
 • - til fakturering
 • - til fakturering
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udtalelser fra tidligere kursister

Jeg møder mange mennesker hver dag med forskellige problemstillinger. Med denne uddannelse kan jeg arbejde mere professionelt og passe bedre på mig selv. Tusind tak for jeres måde at videregive jeres viden på.

Dorte Madsen, 30/8 – 2016

Kurset har været yderst indsigtsgivende, brugbart og relevant i forhold til arbejdet med borgere med diverse udfordringer. Underviserne er engagerede, vidende, indsigtsfulde, underholdende og superkompetente på alle måder. Jeg har fået stort udbytte af kurset!

Henriette Liengård, 29/8 – 2016

Der er så mange borgere som oplever de er strandet. Ved at bruge min kreative side og forskellige skemaer, tror jeg på et bedre liv for borgerne og højere faglighed for mig.

Susanne Mølgaard 30/8 – 2016

Uddannelsen har givet mig et godt konkret redskab. Caseformuleringen kan ligge et godt fundament for den videre tilrettelæggelse af arbejdet med den enkelte borger.

Lissy Lysdal, 30/8 – 2016

Et fantastisk supplement ift. samtaler og videre behandling sammen med de øvrige redskaber jeg har. Det har givet mig øget forståelse ift. mange ting.

Ulla Skovrup Rasmussen, 30/8 – 2016

Fantastisk og meget lærerigt. Det for stor betydning i jobbet.

Trine G. Sørensen, 30/8 – 2016

Jeg har fået redskaber jeg kan bruge, både privat og i mit arbejde.

Annemarie Juul Kristensen, 30/8 – 2016

Det har været meget brugbart for mig, da dette arbejdsområde er nyt, efter jobskifte.

Inge M. Lønborg, 30/8 – 2016

Det er en stor styrke for kurset, at det tilbydes til flere faggrupper. Det har været meget lærerigt, på flere niveauer!

– Rikke Hansen, 25/11 – 2015

Uddannelsen er brugbar på flere niveauer, da jeg kan bruge det, vi har lært både personligt og professionelt. Metoden er meget praksisorienteret og gør det muligt for mig, som socialrådgiver, at anvende metoden i mit arbejde

– Marina Jensen, 25/11 – 2015

Jeg kan støtte/vejlede de borgere jeg arbejder med i mit job, som har nogle fastlåste negative tanker.

– Anette Petersen, 25/11 – 2015

Det har været inspirerende at høre hvor forskelligt folk bruger kursist i deres forskellige erhverv. Samtidig har det givet mange konkrete arbejdsredskaber til det daglige arbejde med borgere.

– Karina Bregendahl-Rafn, 25/11 – 2015

En dybere samt mere praktisk forståelse af et til tider kompliceret område – serveret med indlevelse, passion og humor af underviseren.

– Mette Revsbæk, 25/11 – 2015

Det har givet mig en masse nye værktøjer. Jeg ønsker at implementere indholdet i mit arbejde med nye procedure.

– Kasper Pedersen, 25/11 – 2015

Et godt fagligt niveau, hvor alle kan være med. Stort udbytte.

Gode undervisere – gode til at formidle på en underholdende og samtidig dyb faglig måde. Fantastisk kursus.

– Maiken Engmark, 25/11 – 2015

Der har været højt fagligt niveau i en uhøjtidelig stemning, det har været muligt at spørge dumt uden at føle sig dum. – Dejlig humor.

– Anette Andersen, 25/11 – 2015

Jeg har fået en ny metode til mere effektivt at give borgere værktøjer til personlig udvikling i jobcenter rammer.Det har været et fantastisk inspirerende forløb.

– Jeanette Gotenborg, 25/11 – 2015

En uddannelse, som har givet mig en værdifuld forståelse af den kognitive tilgang. En viden som jeg kan anvende i mødet med andre mennesker både professionelt og privat. Uddannelsens opbygning med 3 dages undervisning om måneden gjorde det muligt at implementere det lærte løbende i mit arbejde. På denne måde havde jeg allerede ved uddannelsens afslutning aktivt brugt det tillærte i mit professionelle arbejde som socialrådgiver.

– Ida Nørbygaard, 20/11- 2014

Lærerigt, spændende og nødvendigt ifht arbejdet med mennesker og vores beskrivelser. Peter er utroligt behagelig, anerkendende og kan holde tråden hele tiden. Han har en kæmpe stor viden om mange forskellige faggruppers opgaver og ikke mindst stor respekt og forståelse for de mange forskellige menneskers vanskeligheder. Vigtig viden og brugbare redskaber. Jeg havde lidt svært ved at sidde stille i så mange timer 🙂

– Signe Damkjær Bang, 20/04 – 2015

Kurset har givet mig en større indsigt i menneskers reaktionsmåder og en bedre måde at samarbejde med fagpersoner på indenfor det lægefaglige/psykiatriske område

– Hanne, 20/04 – 2015

Formen har været god. Tre sammenhængende dage i måneden har passet mig fint ift. mit daglige arbejde, og at jeg har kunne reflektere over tingene.

– Helle, 20/04 – 2015

Jeg har fået øget indsigt i betydningen af at leve med psykiske lidelser/ og kan omsætte det i en bedre indsats i mit arbejde for og med disse borgere.

– Mette, 20/04 – 2015

Et godt supplement til socialrådgiveruddannelsen og arbejdet som socialrådgiver

– Mariann, 20/11 – 2014

Rigtigt god uddannelse, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde og generelt i min hverdag og tankegang. Undervisningen var god, og der var en del gruppearbejde, som gjorde, at jeg kunne få brugt teorien på praktiske eksempler.

– Lotte, 20/04 – 2015

—– Og mange, mange flere……

SKRÆDDERSYEDE FORLØB

Dambyhahn udbyder forskellige kursusforløb og uddannelser målrettet personale og privatpersoner, der i sit daglige – som oftest i arbejdsregi – støder på udfordringer af psykologisk karakter.  Det være sig i kontakten med patienter, klienter, borgere og kunder.

Hvis den organisation eller faglighed, som du er tilknyttet, har særlige ønsker og behov, skræddersyr vi gerne et forløb til lige netop disse. Du er altid velkommen til at skrive til os her på siden eller på mail: klinik@dambyhahn.dk og komme i kontakt med os.