Kognitiv Grunduddannelse 2-årig

Kognitiv Grunduddannelse 2-årig

Bliv en mere målrettet og effektiv terapeut, behandler, rådgiver eller mentor!

Arbejder du med at hjælpe og vejlede klienter, patienter, borgere eller elever, så er den Kognitiv Metode et yderst effektfuldt og veldokumenteret redskab.

Uddannelsen sigter mod at styrke og udvikle dine personlige og faglige kompetencer. Gennem uddannelsen erhverver du dig en metode, der er konkret og brugbar, når der skal handles i og skabes forandring.

Hvad lærer du?

Du lærer f.eks. at identificere de automatiske, kritiske og negative tanker, som definerer en given lidelse. På den måde bliver du bedre til at afdække og beskrive, men erhverver dig også metoder, der anvendes af psykologer og psykiatere i behandlingen af den givne lidelse.

Kognitiv metode har i flere forskningsundersøgelser vist sig at være den mest effektive metode inden for al terapi. Den anvendes derfor i stigende grad af psykiatere, psykologer og terapeuter herhjemme, fordi den vinder stadig større anerkendelse hos eksperter og praktikere, der i større eller mindre grad og i forskellig form, arbejder med mennesker til daglig.

Kognitiv metode har nemlig vist sig ikke kun at være behandlingsdygtig over for de fleste psykiske problemstillinger. – Den anvendes på tværs af fagområder og kulturer. Derfor ønsker vi hos DambyHahn at delagtiggøre flere i den kognitive metode.

Antagelsen, der ligger til grund for kognitiv metode er, at vores følelser bestemmes af tænkning og adfærd. Hvis man derfor kan identificere destruktive tanker og destruktiv adfærd, kan man med passende indsats erstatte disse med mere realistiske og hensigtsmæssige tanker og adfærd.

Med kognitiv metode vil du blive i stand til:

 • At identificere en psykisk problemstilling og/eller tilstand
 • Fordi du lærer at identificere uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre generelt. Dette er et meget effektivt udredningsværktøj for dig, der arbejder med mennesker.
 • At motivere
 • Fordi du lærer at motivere til ejerskabsfølelse for egen proces – ud fra din borgerens forudsætninger. Du lærer teknikker til at tydeliggøre borgerens eget ansvar for egen udvikling ud fra simple motivationsredskaber.
 • At skabe varig forandring hos borgeren
 • Fordi du assisterer borgeren i at blive i stand til at skabe varige, konkrete og målbare forandringer i vedkommendes tilstand og tilværelse som sådan.

Uddannelsen

Uddannelsen i kognitiv metode forløber sig over 2 år. Formålet er at kvalificere deltagerne til at kunne arbejde på et kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag.

Efter forløbet vil den enkelte være i stand til at anvende den kognitive teori, metoder og teknikker i det daglige arbejde.

Undervisningen vil være en blanding af teori, erfaringsudveksling, praktiske cases samt træning i anvendelsen af kognitive teknikker. Det er muligt at medbringe og arbejde ud fra egne cases, under forudsætning af, at de anonymiseres ift. varetagelse af tavshedspligt.

Forløb

Uddannelsen er tilrettelagt som 16 moduler med et temamodul 1 gang om måneden a 3 dage. Der er således 28 undervisningsdage, 14 dage med grupperefleksion og tilknyttet vejleder og endelig 4 dage til udarbejdelse af synopsis og endelig 1 eksamensdag. 47 dage i alt.

Målgruppe

 • Socialrådgivere
 • Jobkonsulenter
 • Lærere
 • Sygeplejersker
 • Pædagoger
 • Psykologer, der hidtil ikke har erfaring med retningen, men ønsker det fremadrettet
 • Fysio- og ergoterapeuter samt andet sundhedsfagligt personale, der i deres daglige møder borgere med psykosociale vanskeligheder, misbrug eller sindslidelser i forskellig grad.

Moduler

Der opstartes uddannelsesforløb hvert halve år.

Modul 1 – Introduktion til Kognitiv Metode:

Et modul, hvor du får indsigt i den basale teori om den kognitive model.

Modul 2 – Selvværd/caseformulering:

Det indledende arbejde med brugeren øves med formulering af den mentale livshistorik. Vi tager udgangspunkt i nedsat selvværd.

Modul 3 – Assertionstræning, spørgeteknik og vredeshåndtering:

Overvejende et kommunikationsmodul, hvor du lærer teknikker til ligeværdig og respektfuld dialog –ikke mindst til håndtering af modstand. Vi kigger især på vrede, der kan have mange former.

Modul 4 – Depression, teori og praksis:

Du lærer at arbejde med teknikker og metoder, hvor den kognitive metode har vist sig at være en af de mest effektive mod depression og stress.

Modul 5 – Angst, teori og praksis

Indsigt i og arbejde med angstproblematikker. Du får modeller og metode til at kunne give “hjemmearbejde” til den angste. Også ved angst er den kognitive metode yderst effektiv.

Modul 6 – Misbrug, teori og praksis:

Et meget bredt område, hvorunder vi også arbejder med selvskadende adfærd, spiseforstyrrelse og misbrug i form af manier (fx. ludomani). Vi ser selvfølgelig også på de klassiske misbrugsformer, fx. alkoholmisbrug.

Modul 7 – Personlighedsforstyrrelser, teori og praksis:

Et meget interessant modul, hvor mange ting falder på plads. På dette modul får du indsigt i personlighedernes forskellighed, og dermed også større indsigt i mennesket mere generelt. Du får metoder og teknikker til håndtering af den personlighedsforstyrrede.

Modul 8: Neuropsykologi – om kognitivt arbejde med mennesker med organiske skader  

Vi skal se på klassiske organiske skader, ligesom vi skal se på hvordan vi kan afhjælpe og indlære kompensationsstrategier hos mennesker med organiske skader.

Modul 9: ADHD og ADD

Ud fra et kognitivt synspunkt fylder nedsat evne til at kunne samle sig og at kunne fokusere meget ved disse problematikker. Vi ser på, hvordan vi kan afhjælpe og optræne evne til at kunne fungere så optimalt som muligt.

Modul 10: Skizofreni – kognitive metoder til at arbejde med mennesker der er diagnosticeret med skizofreni, herunder social færdighedstræning.

Skizofreni og ikke mindst social færdighedstræning er temaet på dette modul. Lær hvordan du skal identificere og arbejde med den skizofrene.

Modul 11: ACT

Lær om ACT –  Acceptance and commitment therapy, som er en af de 3. generations kognitive metoder. På modulet ser vi på metoder og tilgange, når man arbejder med ACT.

Modul 12: Meta-kognitiv metode

Og endnu en 3. generations kognitiv metode. Vi skal her se på og fordybe os i metoden, lære den at kende, så vi har endnu et redskab til værktøjskassen. Metoden adskiller sig på forskellig måde fra det klassiske kognitive, hvor vi her i mindre grad er optaget af at forandre, men snarere lærer at forstå vores tænkning.

Modul 13: Mindfulness

Også mindfulness er en 3. generations kognitiv metode. Her er der fokus på afspænding og træning af sanser. Metoden er i og for sig oldgammel, men serveres nu tilpasset en moderne livstil.

Modul 14: DAT

– eller dialektisk adfærdsmetode. En metode der bl.a. har vist sig overordentlig effektiv, når vi arbejder med mennesker med emotionel ustabil forstyrrelse, fx borderline. Vi skal se på metode og lære at bruge det i praksis.

Modul 15: Mentaliseringsbaseret metode

Vores sidste modul, hvor det mentaliseringsbaserede er i fokus. Der er tale om at kunne sætte sig ind i, forstå og mærke hvad og hvordan den anden har det. Du lærer teknik og metode til at hjælpe mennesker, som har svært ved mentalisering.

Modul 16: Afsluttende gruppeeksamener:

Modulet giver dig mulighed for fordybelse og dermed større sikkerhed i arbejdet med den kognitive metode.

Vi afslutter med en mundtlig prøve, der kan tages i gruppeform.

Praktisk information

Kurset afholdes i DambyHahns dejlige kursuslokaler på Kongensgade 66-68, 2. sal, 5000 Odense C.

Der vil være gratis adgang til WIFI og print i undervisningslokalet.

Tidspunkter: Kursusdagene afholdes i tidsrummet 9.15 – 15.15.

Forplejning: Frokost, kaffe, the, kage, vand og frisk frugt er inkluderet i deltagerbetalingen.

Pris: Kurset består af 48 kursusdage, fordelt over 2 år. Pris: kr. 45.000,- (ex. moms). Der kan aftales betalingsordning.

Tilmelding:  For nærmere information om tilmelding kontakt Peter Damby på 3078 3943, eller skriv til e-mail: peter@dambyhahn.dk