Depression

Depression rammer ca. hver femte dansker på et tidspunkt i livet. Det rammer lidt oftere kvinder end mænd. Graden af depressionen varrigere fra person til person.

Hvad er depression?

Hvad er depression?

Ved en depression befinder man sig i en nedtrykt tilstand, som har varret i en længere periode, uden nogen specifik årsag. Tilstanden varierer fra tristhed til dyb fortvivlelse og melankolsk stemning. Man mister evnen til at føle glæde og mister lysten eller interessen for livet. Det er typisk at opleve, at man er mere træt og at livet generelt føles tungt og uoverkommeligt. Det daglige overskud kan er lig nul og hverdagsaktiviteter kan være svære at overskue.

Symptomer på depression kan være:

  • man føler sig trist, nedtrykt og træt over en længere periode uden at kunne pege på en årsag
  • man mister interessen for de fleste ting og mangler sin sædvanlige energi og drivkraft
  • man bebrejder sig selv og føler skyld over at have det som man har det
  • man mangler selvtillid og livet virker meningsløst og uden betydning
  • man ikke kan koncentrere sig som sædvanligt
  • man isolerer sig og orker ikke socialt samvær
  • søvnkvaliteten er dårlig; man vågner ofte om natten eller tidligt om morgenen – eller man sover for meget
  • man enten har stærkt nedsat eller overdreven appetit
  • der kan forekomme selvmordstanker

De fysiske symptomer kan være; fysiske smerter i kroppen, hovedpine, spændinger og søvnløshed. Derudover ses angst ofte også som et symptom. Det kan være svært at skelne om depressionen skyldes stress. Derfor kan det være svært at vide om det er på grund af stress man er depressiv eller om stress eller/og angst er kommet af depressionen.

Det ses nogle gange at en depression kan give en adfærd, hvor man bliver opfarende, ubeslutsom, irritabel, aggressiv og giver sig til at bebrejde omgivelserne. Det ses også at nogle mennesker øger deres forbrug af alkohol eller andre stimulerende stoffer.

Terapi

Vi anvender kognitiv adfærdsterapi til behandling af depression. Denne metode er den mest udbredte til behandling af angslidelser, depression og stress og den mest evidensbasserede. 

Kognitiv terapi går ud på at afdække, undersøge og omstrukturere de negative automatiske tankemønstre, der
udløser og opretholder depressionen. Metoden anvendes i kombination med kognitiv adfærdsterapi, hvor den depressive person får konkret øvelser og opbygger strategier i et forsøg på at ændre de antagelser, der er med til at fastholde personen i en depressiv tilstand.

Praktisk information og tilmelding

Prisen for én behandlingstime er 950 kr.

Hvis du er medlem af Sygeforsirkring Danmark, kan du få tilskud til psykologbehandling. Se tilskuddet her.

Vi har kort ventetid og du kan oftest få en tid i samme uge, som du kontakter os.

Du kan kontakte os på telefon på 30 78 39 43 eller mail på klinik@dambyhahn.dk.

Derudover kan du udfylde nedenstående formular, så kontakter vi dig.

Ring mig op

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Behandlingen bliver tilpasset dine behov

Dambyhahn udbyder forskellige behandlingsforløb målrettet dine behov. Vi indgår et samarbejde, hvor vi tager udgangspunkt i det du gerne vil have hjælp til. Vi lægger en realistisk plan sammen om hvilken form for behandling der passer til det problem du søger udforsket. Vi tager udgangspunkt i din proces og hvor du er lige nu.

Hvis du vil hører mere om hvad vi kan gøre for dig er du altid velkommen til at skrive til os her på siden eller på mail: klinik@dambyhahn.dk .